מופיע בכתובת

http://www.tzafonet.org.il/kehil/shaal/maamar_hazon.doc

 

חזון ארגוני משותף

 

הגדרות החזון מתייחסות לעתיד המתאר מצב שהוא טוב יותר מהמצב המצוי, לתמונה עתידית של הארגון במיטבו (גונן וזכאי ,1999;  פופר, 1994). "חזון הוא דימוי מנטלי של מצב רצוי ואפשרי של קבוצה, ארגון או מוסד. הוא עשוי להיות עמום, כמו חלום, או מדויק, כמו הצהרת כוונות ומטרות. הוא מבטא את הצד האידיאלי, הרוחני של הדברים, הוא מתייחס לעתיד ומתאר מצב שהוא טוב יותר מהמצב המצוי"  Block, 1987) אצל פוקס, 1995). לחזון יש שורשים עמוקים שקשורים למשמעות  חיי אנוש, הוא  קשור לערכים כמו: כבוד, חופש, נאמנות, אהבת הזולת, מסירות למטרה או לקהילה, יושרה, כבוד האדם, שוויוניות, שלום והרמוניה, אומץ, יצירתיות ועוד.

חזון ארגוני משותף חיוני לכל ארגון משום שהוא מספק את המוקד ואת המרץ ללמידה. הוא הכוח שמושך לעבר מטרה שאנשים רוצים באמת להגיע אליה ובכך, הוא מונע מהסטטוס קוו לחסום את השגת המטרה (Senge, 1990). תמונות של חזון ארגוני משותף שנושאים עמם אנשים בארגון כלשהו יוצרות תחושה של שיתוף המחלחל בכל הארגון ומקנה לכידות לפעילויות המגוונות. החזון הופך לחזון ארגוני משותף כאשר הוא מתורגם למציאות יום יומית: לפרוצדורות, לתהליכים, לפעילויות זאת תוך החדרת האמונה שהדבר אפשרי. החזון המשותף מתווה לחברי הארגון את הכוון והדרך. חזון המסמן כוון, עוזר לאנשים להתמודד עם הקשיים והעמימות שבתהליך השינוי. הוא יוצר גם אמות מידה למצוינות לפיהם עובדים יכולים לשפוט את תרומתם לארגון. חשיבותו רבה לצרכים האנושיים והבסיסיים של האדם: להרגיש חשובים ורצויים, להאמין שאנו יכולים לעשות משהו שיגרום לשינוי משמעותי בעולם. החזון הארגוני המשותף, מקשר בין ההווה לעתיד, בין מה שקורה כאן ועכשיו, לבין מה שהארגון שואף אליו (Daft, 1999).

 

לדברי פוקס (1995), החשיבות המוקנית  למדיניות מוסדית ול"אני מאמין" בית ספרי נובעת משתי הנחות: האחת מניחה, שהתפיסה החינוכית והאני מאמין של המורים מהווים גורם חשוב בהחלטות לגבי התכנים ודרכי ההוראה למידה שיש להנהיג במוסד החינוכי בו הם עובדים. שמורים הפועלים מתוך מודעות לאמונות, התפיסות והתיאוריות החינוכיות שלהם יהיו יותר יעילים ממורים הפועלים ללא מודעות. ההנחה השניה מניחה שקיים קשר בין ההיבט הקוגניטיבי ריגושי ובין ההיבט הפרקטי בעולמו של המורה, כלומר, מה שמורים עושים מונע על ידי התפיסה החינוכית שלהם המשפיעה על עשייתם החינוכית. לדבריה במוסד הפועל לאור חזון חינוכי "התפיסות החינוכיות ברמת המוסד ברורות, מוגדרות ומוצהרות. למורים יש מודעות לגבי עמדותיהם החינוכיות ויש במוסד שותפות והסכמה לגבי עקרונות מסוימים, כך שהוא פועל כמערכת סביב ציר רעיוני משותף".

 

חזון, עונה לשאלות: מדוע אנחנו כאן ? לשם מה אנחנו קיימים ? מהם הערכים החשובים לנו? מהו ה"אני מאמין" שלנו ? לקראת מה אנחנו הולכים ? ..

ליקטה וערכה חנה קורלנד.

החזון המשותף שלנו, מדריכים לחינוך ערכי במחוז הצפון

( דוחות קרמניצר ושנהר  בתחום חברה ורוח )

 

חלפו חמש שנים מהיום. הצלחתם !!!!  כל אחד באופן אישי וכולכם ביחד כצוות מדריכים לחינוך ערכי במחוז צפון.

 

מאישי  לקבוצתי

תארו (תחילה כל אחד באופן אישי ואחר קבוצתי ) באופן ראלי, מה אתם רואים וחשים, אצלכם בקבוצת המדריכים, מה אתם רואים בבתי ספר: אצל המנהל, בצוות המוביל, אצל המורים ותלמידים (התייחסו לדרכי הפעולה לתכנים, לערכים ליכולות ועוד)..

 

בררו מהם הנחות היסוד שבבסיס התיאורים שלכם ?

ליד כל תאור שכתבתם רשמו את הנחת היסוד.

 

 

"..דימוי של מצב רצוי שאתה רוצה להגיע אליואם הכל רואים ומגדירים את הדימוי הזה, אם הם מאמינים בו, הדימוי יכתיב את ההתנהגות, יפיח רוח חיים בהנעה שלך ויעניק לך השראה לפעול"

צרלס גרפילד

 

אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול לעשות את זה.

 

 

וולט דיסני.

 
 

 

 מתש"ס  לתשס"א,  בהתייחס  לחזון

 


מה  היה טוב וחשוב שיישאר (כדאי לשמר) ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה לא היה וחשוב שיהיה ?

מה היה וחשוב שלא יהיה ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה לא היה וטוב שלא היה ?