פרשת האזינו

צוּר יְלָדְךָ תֶּשִׁי וַתִּשְׁכַּח אֵ ל מְחֹלְלֶךָ ( דברים לב ,יח)