הספר "פניו אליך – פנים מאירות בפרשיות השבוע"

בספר 54 מאמרים, בהם ביקשתי למצוא את החיבור בין פרשיות התורה למציאות חיינו העכשיוית, כמו גם לתחומי ידע אקדמיים. פנים מאירות הוסיפה לספר ויטלא רעייתי היקרה, שעיטרה את הספר ב54 צילומים מקוריים ואומנותיים, כולם צולמו במלכת אומן בעין אופטימית ואוהבת – צילום לכל פרשה.